MERIDIJANPROJEKT
Projektovanje

ČIME SE BAVIMO

 • Izrada studija opravdanosti sa idejnim projektom za izgradnju distibutivnih gasnih mreža i gasovoda srednjeg pritiska do 16 bar.
 • Izrada studija o proceni uticaja na životnu sredinu za objekte asnih instalacija ( razvodni gasovodi, mernoregulacione stanice , distributivne gasne mreže
 • Izrada glavnih projekata za:
  - gasovode srednjeg pritiska do 16 bar
  - mernoregulacione stanice svih kapaciteta Q= 1 ... 20000 sm3/L
  - distibutivne gasne mreže za naselja sa kućnim gasnim priključcima
 • Izrada projekata za zaštitu od požara za objekte gasnih instalacija ( razvodni gasovi , mernoregulacione stanice, distributivne gasne mreže )
 • Izrada projektno tehničke dokumentacije objekata niskogradnje za sve tipove saobraćajnica, autoputevi, magistralni, regionalni i lokalni putevi, gradske saobraćajnice , izrada svih tipova raskrsnica, gradske i vangradske mreže puteva,izrada pratećih putnih objekata mostova i propusta.

Izrada svih vrsta projekata :

 • generalni
 • idejni
 • glavni
 • glavni projekti izvedenog objekta
 • Kontrola tehničke dokumentacije
Primenom savremenih specijalizovanih programa ( Gavran Civil Modeler, Excel, Word ...) i dugogodišnjem radnom iskustvu zaposlenih garantujemo visok kvalitet projekata.